Wat gaan we vandaag doen!

Deze super gave foto is gemaakt door Ruya!

 • Kopieer de voedselboskaart 30 x!
 • We hebben ecoline nodig van de juf uit groep 4! Wie wil dat even vragen
 • Kleur de voedselboskaart zo mooi mogelijk in, het mooiste beste ontwerp gaan we met ecoline op het reuze Amsterdamse voedselboskaart schilderen! Daar zijn we wel een paar maanden mee bezig denk ik!
 • Als je geen zin hebt om te tekenen dan mag je de straatinterviews van de afgelopen lessen uitwerken en hier op de blog zetten.

Groetjes Chaimae en Boy

De nieuwe toekomstkunde lessen van het WNF!

Over Blackfriday hierboven!

Over de jaguar hieronder!https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde/lessen/les-25-jaguar?utm_medium=email&utm_campaign=lestip4&utm_content=20211108&utm_source=toekomstkunde&utm_term=https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde/lessen/les-7-kleding?utm_medium=email&utm_campaign=lestip5&utm_content=20211115&utm_source=toekomstkunde&utm_term=Over de kledingberg hierboven!

Wat gaan we vandaag doen!

 • Het is bijna lente zo mooi weer is het vandaag dus we gaan straatinterviews doen! Bedenk 2 of 3 vragen over het onderwerp, Wat vindt leuk aan deze buurt? en wat vindt u minder leuk aan deze buurt? En wat mist in deze buurt?
 • Jullie mogen de reuze houtenkaart van het Amsterdamse voedselbos in kleuren! Maak eerst een ontwerp in het klein en het mooiste/beste ontwerp gaan we met z’n allen in kleuren met ecoline/inkt!
 • Hebben jullie al een tekstje naar juf Annelies gestuurd voor in de nieuwsbrief van de school?! Zie foto hieronder!
 • Groetjes Chaimae en Boy

Wij hebben deze spandoeken/slogans bedacht en gemaakt voor de Klimaatmars van 6 november op de Dam! Tijdens de klimaatmars hebben Magaritta en Chaimae de spandoeken op de Dam aan kinderen gegeven die geen spandoek hadden. Die mochten ze zelf uitkiezen en de kinderen hebben daar de Klimaatmars meegelopen! Het was heel bijzonder! De leerlingen van het kinderpersbureau konden niet naar de klimaatmars maar nu waren ze er toch bij!

😁
😃

Groetjes Melis, Salsabil, Hermela, Maha, Ruya, Raffaella, Melek, Rania en Ranya, Ouways, Chaimae en Boy

Kijk eens naar dit plan voor een Klimaatbos in Amsterdam West!

Heel interessant idee van het Burgerberaad Amsterdam voor een Bos voor iedereen(klimaatbos) in Amsterdam West!Lees hieronder!
Groetjes Chaimae en Boy
Hier de link naar de presentatie van het klimaatbos:https://vimeo.com/user155680690

Idee 

Een bos voor iedereen 

41 stickers 

Voor 90.9% 

Tegen 9.1% 

De gemeente zorgt vòòr 2025 voor de aanplanting van een nieuw 1.000 hectare groot, snelgroeiend, multifunctioneel bos, waarbij inwoners en bedrijven financieel en in eigendom kunnen participeren. Dit bos is zo aangelegd dat het maximaal bijdraagt aan CO2-afvang, biodiversiteit, waterbeheer en fijnstof vermindering. 

Daarnaast kan het deels worden ingezet voor voedselproductie (een voedselbos), voor sociale initiatieven en het biedt mogelijkheden tot allerlei vormen van recreatie voor Amsterdammers. Het bevordert daarmee de sociale cohesie tussen de inwoners van Amsterdam. Dit plan past binnen de oproep van de Verenigde Naties tot globale herbebossing als een van de prioriteiten in het terugdringen van CO2-uitstoot en het vergroten van biodiversiteit. 

Puur vanuit CO2-reductie bezien, is dit een zeer kostbare maatregel. De grondprijs in de omgeving van Amsterdam is hoog en er zijn veel conflicterende wensen voor gebruik van de schaarse ruimte. Door participatie van inwoners en bedrijven in de aankoop van grond middels certificaten, zullen de kosten verminderen. Maar de ontwikkeling van een bos kent nog vele voordelen, zoals recreatie, natuurwaarden, voedselproductie, luchtkwaliteit, afkoeling, enzovoort. Beoordeling van kosten en baten moet daarom gebeuren vanuit een breder kader. 

Het aankopen van een groot grondgebied in de omgeving van Amsterdam is organi- satorisch complex en vergt veel tijd. Hier is echter ervaring mee, onder andere vanuit de uitbreiding van het Natuur Netwerk Nederland (de ecologische hoofdstructuur). Ook is het denkbaar dat vanuit een groeimodel gedacht wordt, waarmee op basis van beschikbare financiële middelen langzaam een steeds groter gebied aangekocht wordt. 

Impact 

Herbebossing is absolute noodzaak en herbebossing dient meerdere doelen: CO2-reductie, waterbeheer, vergroten biodiversiteit, voedselproductie, recreatie, sociale cohesie. Herbebossing past binnen het beleid vanuit de VN. Daarnaast heeft 

de Nederlandse overheid de toezegging gedaan tot herbebossing in Nederland 

Herbebossing kan deels uit het Nationale Groenfonds worden gefinancierd en meest belangrijk de aanleg van een nieuw, groot bos voor iedereen levert op termijn een gegarandeerde CO2-reductie op van 11 kiloton per jaar. 

Een bos van 1.000 hectare legt ongeveer 11 kiloton CO2 per jaar vast. (Als het bos buiten Amsterdam ligt telt het niet mee voor haar CO2-boekhouding) 

https://www.parool.nl/amsterdam/burgerberaad-graag-een-nieuw-bos-en-een-klimaatburgemeester~b52682f6/

Wat gaan we vandaag doen!

 • We bekijken de Jeugdjournaal uitzending met Chaimae erin nog een keertje met Chaimae erbij als ze er is!
 •  Stel vragen aan Chaimae.- Chaimae vertelt alles over haar voedselbos avonturen tot nu toe
 •  Bedenk een goede leuke slimme slogan voor jullie Amsterdamse Voedselbosplan! Ontwerp met mooie letters en tekeningen je slogan.
 • Wie wil Rosa van The Beach bellen en haar vragen of de reuzen houten voedselboskaart naar jullie school mag komen omdat jullie die dan gaan verven!
 • Bedenk vragen voor Ceriel Lucker onze voedselbos expert en contactpersoon op het ministerie van Landbouw! De vragen mailen we naar hem.
  Groetjes Chaimae en Boy
Wie weet wat dit is? Als je het weet dan win je een prijs!